Televisió

Entrevista a TV Sant Cugat

15-2-18

Ràdio

Entrevistes a Ràdio Sabadell

Ràdio Castellar - La Xarxa - Connectats

Premsa

Diari de Sabadell

Sant Cugat Magazine

L'Actual

Aulamèdia