Televisió

Entrevista a TV Sant Cugat

15-2-18

Ràdio

Entrevistes a Ràdio Sabadell

Entrevistes a La Xarxa

Entrevista a Ràdio Castellar

Premsa

Sant Cugat Magazine

L'Actual

Aulamèdia